OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (Tidl. OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus)

Akkrediteret

DDKM for sygehuse 2. version
(2013-2016)
Hent referat Akkrediteringsstatus Rapport
1. behandling  Hent referat Midlertidig akkreditering Hent rapport
2. behandling Hent referat Akkrediteret Hent rapport 
Endelig status   Akkrediteret  
Gyldighedsperiode   12.09.2014 - 06.11.2017  

 

OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (Fusion)

 
DDKM for sygehuse 1. version (2009-2012) Akkrediteringsstatus
Endelig status Akkrediteret                            
Gyldighedsperiode 09.09.2011-07.11.2014

  

OUH Odense Universitetshospital

   
DDKM for sygehuse 1. version (2009-2012) Akkrediteringsstatus  
1. behandling Akkrediteret med bemærkninger Hent rapport
2. behandling Akkrediteret Hent rapport
Endelig status Akkrediteret  
Gyldighedsperiode 09.09.2011-07.11.2014  

 

OUH Svendborg Sygehus    
DDKM for sygehuse 1. version (2009-2012) Akkrediteringsstatus  
1. behandling Akkrediteret med bemærkninger Hent rapport
2. behandling Akkrediteret Hent rapport
Endelig status Akkrediteret  
Gyldighedsperiode 09.09.2011-08.09.2014  


Sådan læser du tabellen

Akkrediteringsnævnet kan tildele tre slags endelig akkrediteringsstatus ved afslutningen af én akkrediteringscyklus, som varer tre år:

  • Akkrediteret
  • Akkrediteret med bemærkninger
  • Ikke akkrediteret

Der kan dog optræde andre begreber undervejs i sagsbehandlingsforløbet. I venstremenuen under 'Proces', finder du uddybende forklaringer af de begreber, der optræder i skemaet. 

Nogle sygehuse har været gennem to behandlinger i akkrediteringsnævnet og kan dermed have skiftet status undervejs i forløbet, mens andre opnåede den endelige status ved 1. behandling.

Det er sygehuset som helhed, der vurderes under survey. Det sker på basis af interviews, dokumentgennemgang mv. Hvis der er bemærkninger i rapporten, vil det fremgå, hvilke dele af sygehuset disse bemærkninger vedrører.

Sygehusene begyndte på anden akkrediteringscyklus med 2. version af DDKM per 1. januar 2013, og de vil i løbet af de næste år alle gennemgå survey after 2. version. 

Sidst opdateret: 29-10-2013