Akkrediteringsstatus
I DDKM er alle afgørelser om akkrediteringsstatus offentlige. Du kan se status og læse de rapporter, der ligger til grund for afgørelserne, her på siden.
Velkommen til DDKM
DDKM, Den Danske Kvalitetsmodel, er et aftalebaseret kvalitetssystem, der skal være med til at sikre kvaliteten i de offentligt finansierede sundhedsydelser.
Fortællinger om DDKM
Hvordan er det at arbejde med DDKM i klinikken, i kommunen eller på sygehuset? Og hvordan er det at være surveyor og at skulle vurdere kolleger på andre institutioner?

Sygehusdirektør om DDKM

Peder Jest, direktør på OUH: Vi kæmper mod tjeklisterytteriet

 

Temamøder

IKAS og DDKM afholder temamøder med ledende sygeplejersker.

 

Vælg dine egne IKAS-nyheder

Nu kan du nøjes med de DDKM-nyheder, der vedrører din sektor.