Akkrediteringsstatus
I DDKM er alle afgørelser om akkrediteringsstatus offentlige. Du kan se status og læse de rapporter, der ligger til grund for afgørelserne, her på siden.
Velkommen til DDKM
DDKM, Den Danske Kvalitetsmodel, er et aftalebaseret kvalitetssystem, der skal være med til at sikre kvaliteten i de offentligt finansierede sundhedsydelser.
Fortællinger om DDKM
Hvordan er det at arbejde med DDKM i klinikken, i kommunen eller på sygehuset? Og hvordan er det at være surveyor og at skulle vurdere kolleger på andre institutioner?

IKAS og KL inviterer

IKAS og KL inviterer til fælles temadag om kvalitet og DDKM i kommunerne.

 

Vælg dit nyhedsbrev

Vil du have nyhedsbrev med alle nyheder fra IKAS  - eller nøjes med nyheder fra din egen sektor?

Læs mere

 

Speciallæger i DDKM

Hør hudlæge Jørgen Esmann fortælle om DDKM og survey.