Akkrediteringsstatus
I DDKM er alle afgørelser om akkrediteringsstatus offentlige. Du kan se status og læse de rapporter, der ligger til grund for afgørelserne, her på siden.
Velkommen til DDKM
DDKM, Den Danske Kvalitetsmodel, er et aftalebaseret kvalitetssystem, der skal være med til at sikre kvaliteten i de offentligt finansierede sundhedsydelser.
Fortællinger om DDKM
Hvordan er det at arbejde med DDKM i klinikken, i kommunen eller på sygehuset? Og hvordan er det at være surveyor og at skulle vurdere kolleger på andre institutioner?

Er du borger

Du har også som borger interesse i Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM.  

 

Fortællinger om DDKM

Marie Bohn Hamming beskriver sig selv som den irriterende type, der sætter spørgsmålstegn ved alting.

 

Prøvekaniner for praksis

Øre-næse-hals-lægerne på Tronholmen i Randers har været prøvekaniner for DDKM i speciallægepraksis.